Virksomheder jeg har løst opgaver for

Dahl Kommunikation løser kommunikationsopgaver for små og mellemstore virksomheder, som ikke selv har en kommunikationsafdeling – eller som blot i en periode har brug for ekstra hjælp. Jeg løser kommunikations- og marketingopgaver for alle virksomheder – lige fra den lille, nyetablerede håndværksmester til den veletablerede industrivirksomhed.

Dahl Kommunikation løser også kommunikationsopgaver for foreninger og offentlige institutioner. I Aarhus Kommune fungerer jeg fx som ekstern kommunikationskonsulent for flere folkeskoler.

Læs her, hvad mine kunder siger…

 • Udarbejdelse af velkomstfolder og præsentation
 • Udvikling og opdatering af hjemmeside på Skoleporten
 • Fotos til hjemmeside
 • Nyhedsformidling

“På Netværksskolen har vi med stor tilfredshed benyttet Dahl Kommunikation som skolens eksterne kommunikationskonsulent. Når vi har en kommunikationsopgave, kontakter vi Christa Dahl, som hurtigt og professionelt løser opgaverne for os. Samarbejdet med Dahl Kommunikation er især værdifuldt for os, fordi Christa Dahl også bidrager med gode løsningsforslag og rådgivning om, hvordan vi får mest mulig ud af vores kommunikationsindsats. Det sætter vi stor pris på.

Lone Grosen / Skoleleder ved Netværksskolen”

 • Udvikling og opdatering af hjemmeside på Skoleporten
 • Kursus i opdatering af hjemmeside
 • Udarbejdelse af vejledning
 • Fotos til hjemmeside

“Christa Dahl har hjulpet os med at udvikle og opdatere Kragelundskolens hjemmeside, og vi er meget tilfredse med resultatet. Christa Dahl leverede både tekster og fotos til hjemmesiden, ligesom hun forestod den tekniske opsætning af siderne. Hendes indsigt i skolernes udfordringer og ikke mindst hendes viden om platformen gjorde, at hun kunne arbejde meget selvstændigt med opgaven. En opgave, som hun løste både hurtigt og effektivt. Vi håber på et fortsat godt samarbejde med Dahl Kommunikation.

Freddy Fisker / Administrativ leder på Kragelundskolen”

 • Pressemeddelelser
 • SEO-optimerede nyhedstekster til hjemmeside
 • Layout, opsætning og content til nyhedsbreve
 • Nyhedsformidling på LinkedIn

“Vi har rigtig god erfaring med at outsource vores PR-indsats til Dahl Kommunikation, som leverer et helt igennem solidt og professionelt arbejde. Lige fra pressemeddelelser, skarpt content til nyhedsbreve og nyhedsformidling på vores digitale platforme.

CEO Thorvald Horup, Homatic Engineering A/S “

 • SEO-optimerede tekster til hjemmeside
 • Brochuretekster

“Hos Gram A/S har vi med stor tilfredshed benyttet Dahl Kommunikation til flere tekstopgaver. Christa Dahl har bl.a. hjulpet os med at forfatte søgeoptimerede tekster til vores hjemmeside, og hun har leveret alle indgangstekster til vores hovedkatalog 2016. Udover at opgaverne blev løst meget professionelt – og til tiden, så er vi også ovenud tilfredse med det færdige resultat!
Christa Dahl arbejder hurtigt og meget selvstændigt med opgaverne, og vi kan varmt anbefale, at man outsourcer sit tekstforfatterarbejde til Dahl Kommunikation.

Helle Damgaard / Brand & Marketing Manager hos Gram A/S”

 • Layout, opsætning og content til nyhedsbreve
 • Pressemeddelelser
 • Tekst til brochure
 • Undervisning i MailChimp nyhedsbreve
 • Udarbejdelse af vejledninger
 • Undervisning i opsætning af profiler i LinkedIn

“Christa Z. Dahl har ydet værdifulde indsatser i PR og nyhedsformidling for Senior Erhverv Aarhus målrettet jobsøgende seniorer og virksomheder med behov for erfaren arbejdskraft.
Ikke mindst omlægning af foreningens månedlige medlemsnyt og kvartalsvise nyhedsbrev til virksomheder fra papirformat til elektronisk udsendelse er sket i kraft af Christas kyndige og kreative arbejde. Christa har også udarbejdet vejledning i layout af medlemsnyt og nyhedsbrev i MailChimp samt udviklet templates til det løbende redaktionelle arbejde.
Nyhedsgruppen i Senior Erhverv Aarhus har endvidere været begunstiget af Christas kommunikative kompetencer i forbindelse med udarbejdelse af brochuremateriale og pressemeddelelser.

Ole Nørgaard Madsen / Tovholder i Senior Erhverv Aarhus’ Nyhedsgruppe”

LAD OS STARTE ET PROJEKT SAMMEN!